قبرستان پرلاشز (Père Lachaise ) بزرگترین قبرستان پاریس و یکی از مشهورترین قبرستان های دنیاست.
به عنوان پربیننده ترین قبرستان دنیا، سالیانه تعداد دو میلیون بیننده را از سراسر دنیا برسر گور افرادی که در طول ۲۰۰ سال گذشته در فرانسه زندگی کرده اند، کشانده است.
مساحت آن بیش از ۴۴ هکتار است ۵۳۰۰ درخت در آن وجود دارد، پرلاشز بزرگترین پارک پاریس است.
صدها هنرمند مشهور، دانشمند، نویسنده و سیاستمدار در این محل دفن شده اند. تعداد بسیاری ازبناهای یادبود قبرها توسط معماران مشهور جهان ساخته شده اند و همین امر باعث شده که این قبرستان به یک موزه در فضای باز تبدیل شود.
در این میان می توان از مشاهیر زیر نام برد :
▪ (Sadegh Hedayat (۱۹۰۳ ۱۹۵۱
▪ (Georges Bizet (۱۸۳۸ ۱۸۷۵
▪ (Sarah Bernhardt (۱۸۴۴ ۱۹۲۳
▪ (Vincenzo Bellini (۱۸۰۱ ۱۸۳۵
▪ (Maria Callas (۱۹۲۳ ۱۹۷۷
▪ (Frédéric Chopin (۱۸۱۰ ۱۸۴۹
▪ (Paul Eluard (۱۸۹۵ ۱۹۵۲
▪ (Milosz Magin (۱۹۲۹ ۱۹۹۹
▪ (Jim Morrison (۱۹۴۳ ۱۹۷۱
▪ (Adelina Patti (۱۸۴۳ ۱۹۱۹
▪ (Gioacchino Rossini (۱۷۹۲ ۱۸۶۸
▪ (Édith Piaf (۱۹۱۵ ۱۹۷۳
+ نوشته شده توسط mitra group در پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 19:34 |